22.01.2015

/

Digital Signage -trendit vuonna 2015

Jaa artikkeli

2014 oli videon, mobiilin, ja yritysten sisäisen viestinnän vuosi. Vuonna 2015 digitaaliset näytöt alkavat olla jo ”must have” yritysviestinnässä. Näyttöjen määrät jatkavat kasvuaan varsinkin Suomessa. Määrän sijaan keskitytään kuitenkin siihen mihin tarkoitukseen ja miten eri tavoin näyttöjä käytetään.

Yksi asia on varma; alalla menee lujaa. Digital signage –alan yrityksillä on kiire, eikä sitä sanota vain sanomisen takia. Kohtalaisen nuoren ja jatkuvasti kehittyvän alan voittajiksi selviytyvät yritykset, jotka kykenevät toimittamaan laadukkaan laitteiston ja samanaikaisesti kehittämään näyttöjen sisältöjen hallintaa ja monimuotoisuutta. Kilpailun koventuessa erikoistuminen, asiantuntijuus, ja fokus kasvattavat tärkeyttään. Alalla toimiva yritys -on se sitten DS-ratkaisujen kehittäjä, jälleenmyyjä, tai mainosmyyntiyhtiö- joko tekee digital signagea tosissaan, tai jättää homman kokonaan muille.

Ala myös kiinnostaa ja innostaa yhä useampia. Eri alojen ihmiset esittävät kysymyksiä, haluavat ymmärtää enemmän, ja yksinkertaisesti haluavat tietää mistä on kyse.

Ei myöskään sovi unohtaa, että katsoja on kuningas – jolla on valtaa enemmän kuin koskaan.

Ylesipätevistä viesteistä täsmäiskuihin

Näyttöjä on jo pitkään asennettu ajatuksella ”samaa monelle” (’audience of many’) eli pyritty luomaan näytöille sellaista sisältöä, joka a) tavoittaisi mahdollisimman monta silmäparia ja b) olisi relevantti ja kiinnostava mahdollisimman suurelle porukalle. Samalla ajatuksella on tehty myös näyttöjen asennukset ja sijoittelu.

Tämä on kuitenkin muuttumassa etenkin myymälämarkkinoinnissa ja ravintola-alalla, jossa yhä enemmän pyritään tuomaan näyttöpinnat kommunikaatioon yksittäisen asiakkaan kanssa (audience of one). Näyttöjä tuodaan silmien tasolle kauppojen hyllyihin, tuotteiden viereen, ravintoloiden pöytiin, vessoihin, ja kassalinjoille. Tällä vastataan nykykuluttajan vaatimukseen siitä, että relevantti tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan -eli ei meikkimainoksia konsolipeliosastolla. Digitaalisilla pinnoilla pyritään vaikuttamaan ostopäätökseen tarjoamalla tuotetietoja, tarjouksia, ja”juuri minulle” kohdennettuja tarpeellisia tai toivottuja viestejä. Asiakkaan "luo" tuodut näytöt ja sisällöt aktivoivat toimintaan, ja ennen kaikkea vaikuttavat positiivisesti kassavirtaan sekä asiakkaan mielikuvaan yrityksestä.

Näytöt osaksi asiakkaan toimintaa

Mobiili muuttuu tulevaisuudessa vähemmän laitekeskeiseksi ja enemmän kuluttajaa koskevaksi käsitteeksi. Asiakas on mobiili; liikkuva, päätöksissään muutoksille altis, ja jatkuvasti painalluksen päässä Internetin ihmeellisestä maailmasta. Asiakkaalla on aiempaa suurempi valta valita ostaako tuotteen liikkeestä, verkosta, vai kilpailijalta. Tulevan vuoden aikana odotetaan yhä kekseliäämpiä toteutuksia, joissa näytöt linkitetään olennaiseksi osaksi koko ostotapahtumaa. Tässä pari esimerkkiä:

- Kenkäkaupan hyllyistä löytyy pieniä kosketusnäyttöjä, joiden avulla asiakas voi selata tuotteista eri koko- ja värimalleja vaikkei kaikkia olisikaan saatu mahtumaan kivijalkamyymälän hyllyille. Pidemmälle vietynä asiakas voi halutessaan tilata tuotteet näytöltä verkkokaupan kautta suoraan kotiin

- Odotusaulan näytöillä rohkaistaan asiakasta skannaamaan QR-koodi tai muu älypuhelintoteutus, joka tuo erikoistarjoukset ja muuta hyödyllistä tietoa asiakkaan puhelimeen (sekä säilyy siellä vielä asiakkaan poistuessa liiketilasta)

- Asiakkaalle annetaan valta vaikuttaa näytöllä näkyvään sisältöön, esimerkiksi ohjata näytön sisältöä älypuhelimella, tai jakaa ostokokemus sosiaalisissa medioissa. Asiakas voi esimerkiksi nostaa Instagram-kuva ostoksestaan myymälän näytöille ja osallistuu samalla kilpailuun. Asiakas saa ”15 minutes in fame”-kokemuksen, yritys kallisarvoista asiakkaan luomaa sisältöä (ansaittua mediaa)

Muista digitaalisen markkinoinnin kanavista tuttu ’oma-ostettu-ansaittu’ –ajattelu tulee osaksi digital signage-näyttöjen käyttöä. Enää näytöillä viestiminen ei ole yrityksille uusi asia, vaan jo hankittua kokemusta osataan hyödyntää. Olemassa olevien näyttöjen sisältöstrategioita muokataan yhä dynaamisemmaksi, näyttöjen sijoittelua mietitään tarkemmin, ja näyttöjen määrää kasvatetaan. Lisäksi hankitaan näyttöjä ja tuotetaan sisältöjä, jotka keskustelevat asiakkaan kanssa ja ovat luonteva (jos kohta jopa välttämätön) osa asiointikokemusta. Asiakkaat ja kumppanit otetaan mukaan näyttöjen sisällön tuottamiseen. Mainosmyynnin osuus ja viestien kohdentaminen esimerkiksi sesongin tai vuorokaudenajan mukaan kasvaa.

WOW-fiiliksistä kilpailuetua

Ketjutason organisaatioissa on jo valtaosin ymmärretty digital signagen tärkeys tämän päivän ulkoisessa ja/tai sisäisessä viestinnässä. Yhä enemmän nähdään myös projekteja, joiden tarkoitus on puhtaasti luoda kilpailuetua yritykselle tai brändille. Interaktiiviset toteutukset luovat erottautumiskykyä, sitouttavat asiakkaita, tuottavat ansaittua sisältöä (viraalia mediaa), sekä vahvistavat brändimielikuvia. Varsinkin Suomessa tuijotetaan liikaa siihen, mitä hyötyä mistäkin on sen sijaan, että mietittäisiin mitä elämystä/annettavaa projektilla voi olla asiakkaalle. Kurkkaa esimerkki wow-fiiliksiä herättävästä projektista tästä:

McDonald's Catch the Goodies, Get the Goodies -yksinkertainen, mutta toimiva älypuhelinkampanja

Viime vuonna myös UHD eli ultra-high definition näyttötekniikka tuotiin kunnolla kuluttajamarkkinoille. Monista olohuoneista löytyy jo UHD-telkkari, ja kuluttajat tottuvat pikkuhiljaa yhä tarkempaan ja realistisempaan kuvanlaatuun. Kuluttajahintojen lasku luo painetta myös näyttöjen valmistajien hintoihin. Odotettavissa onkin ammattikäyttöön tarkoitettujen 4K-näyttöjen hintojen laskua, laajempaa kokovalikoimaa, ja 4K-sisältöä toistavien mediasoitinlaitteiden ilmestymistä markkinoille. Nykyiset Full HD-näytöt ajavat (toistaiseksi) asiansa suurimmassa osassa digital signage-asennuksia. UHD eli 4K-näyttö on kuitenkin omiaan esimerkiksi jos suunnitelmissa on tuottaa 2K- tai 4 K-tasoista videota, tai asentaa näyttöjä paikkoihin, joissa asiakas voi katsoa kuvaa vaikka puolen metrin päästä.

Kaiken kaikkiaan 'tavallisten' digital signage-näyttöjen määrän odotetaan kasvavan jopa 66% ja interaktiivisten toteutusten 56% tänä vuonna. Suomessa varsinkin jälkimmäinen luku on varmasti paljon pienempi, mutta toivon mukaan meilläkin nähdään entistä rohkeampia toteutuksia ja panostusta etenkin myymälämarkkinoinnin puolella. Se nyt ainakin on selvä, että vuonna 2015 digitaaliset näytöt ovat lähestulkoon itsestäänselvä osa menestyvän ja aikaansa seuraavan yrityksen viestintästrategiaa.

Vapaasti suomentaen ja referoiden:

Digital Signage Today: 2015 - A look at the digital signage year ahead

Eleven Wireless: 7 Technology Trends Through 2015

AVNetwork: Rules of Engagement; Key digital signage trends in 2015

Jaa artikkeli

Liity FirstView-sisäpiiriin

Ota yhteyttä

Laita meidät töihin!

Ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä luomaan sinulle sopiva Digital Signage-ratkaisu. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, joten varaa ilmainen konsultointi!

Juha Kähäri

Myyntijohtaja

juha@firstview.fi

+358 40 511 8511

Matthieu Alfont

Asiakaspäällikkö

matthieu@firstview.fi

+358 40 098 8833

Isto Lindström

Kehitysjohtaja

isto@firstview.fi

+358 400 940 662

Tommi Högmander

Toimitusjohtaja

tommi@firstview.fi

+358 40 749 0190