Faktat tiskiin, osa 2: Näyttöjen vaikutus brändiin ja digital signage -ratkaisujen ROI

Digital signagen kannattavuus perustuu ennen kaikkea säästettäviin kuluihin, lisääntyvään myyntiin ja brändimielikuvan vahvistamiseen. Digital signage -ratkaisun hankintakuluja voi osaltaan kattaa myös myymällä mainosaikaa näytöille. Edellisessä artikkelissa perustelimme digital signage -näyttöjen huomioarvoa ja vaikutusta myyntiin. Jatkoa seuraa, kun todennamme näyttöjen vaikutuksen brändiin ja tutustumme investoinnin takaisinmaksuaikaan.

Myyntiargumentti: Digitaalinen mainonta vahvistaa brändiä

Luth Research & Brand Finance: näyttöjen vaikutus pankkiasiakkaiden mielikuviin

Stratacache julkaisi joulukuussa 2014 markkinointitoimistojen Brand Finance ja Luth Research toteuttaman tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa lähes 4000 pankkiasiakasta vastasi 50 kysymykseen, joilla kartoitettiin brändimielikuvia sekä näyttöjen vaikutusta asiakkaan toimintaan. Tutkimus toteutettiin 17 eri pankissa Yhdysvalloissa.

– 77 % vastaajista piti digital signage -näyttöjä käyttäviä pankkeja innovatiivisempina kuin kilpailevia, ’näytöttömiä’ pankkeja

– Digitaaliset näytöt asiakastiloissa koetaan miellyttävämmiksi, vähemmän hyökkääviksi ja innovatiivisemmiksi kuin muut mediat (mm. TV ja online-mainonta)

– Näyttöjä käyttävät pankit mielletään asiakasystävällisemmiksi kuin kilpailijansa

– Vastaajat muistavat digitaalisilla näytöillä esitetyt markkinointimateriaalit vähintään yhtä hyvin tai paremmin kuin perinteiset printtijulisteet

Myyntiargumentti: Infonäyttöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin

Esimerkkilaskelma: Printtijulisteiden korvaamisen tuottamat säästöt

Digital signage -järjestelmän hankintakulut katetaan yleensä sillä, miten paljon järjestelmä säästää kustannuksissa. Säästöä tulee erityisesti siitä, että käytetään vähemmän resursseja viestin perille viemiseksi (mm. henkilöstö, materiaali jne).

Tässä laskennallinen esimerkki säästöistä, joita saadaan kun korvataan osa printtimateriaalista näytöillä.

– Laadukkaan 47” (n. 110 x 70 cm) kokoisen printtijulisteen kaikki kustannukset yhteensä 14 €/kpl (graafinen suunnittelu, painatus, materiaali, kuljetus, asennus, vanhojen julisteiden hävitys)

– Julisteiden määrä/kampanja 100 kpl (= 1400 €/kampanja), 4 kampanjaa kuukaudessa = 5600 €/kk (67 200 €/vuosi)

Korvataan 25 julistepaikkaa näytöillä (1000 €/kpl) –> alkuinvestointi 25 000 € + palvelumaksut 26€ / kk / näyttö =650 €/kk (7800 €/vuosi)

Eli säästö on jo ensimmäisenä vuonna 34 400 €. Siitä sopii laskea miten paljon tulee säästöjä, jos julisteiden tai kampanjoiden määrä on suurempi. Ja pitää muistaa, että yksi näyttö = älyttömän monta mainospintaa pitkin päivää. Printtijuliste = yksi ja sama pinta.

Esimerkkilaskelma: Tuotot mainosmyynnistä ja/tai myynnin kasvusta

Kuluja katetaan myös myynnin kasvulla sekä myymällä näytöiltä mainosaikaa esimerkiksi yhteistyökumppaneille tai tavarantoimittajille.

– Esimerkkilaitteistona 42-tuumainen näyttö mediasoittimella asennuksineen -1830 € (alkuinvestoinnin keskihinta suomalaisten digital signage -toimijoiden kesken vuonna 2012).

– Mainospaikan (esim. 10 sekuntia kuvaa tai videota) hinta +870,50 € (suomalaisten näyttömainosten myyjien keskihinta v. 2012) TAI myynnin kasvu mainosnäkyvyyden myötä +870,50 €.

Esimerkki 1: yksi myyty mainospaikka per viikko, 1 näyttö = investointi -1830 € / lisätulo +870,5 € = takaisinmaksuaika 2,9 viikkoa.

Esimerkki 2: yksi myyty mainospaikka per viikko, 10 näyttöä (samassa tai eri lokaatioissa) = alkuinvestointi -18 300 € / lisätulo +870,5 € per viikko = takaisinmaksuaika 7,5 kuukautta.

– Lisätään tähän vielä markkinointi- ja hallintokulut, esimerkiksi yhden henkilön palkkakustannukset keskimäärin -235 €/mainosajan myyntiviikko, jolloin

Esimerkki 1: yksi myyty mainospaikka/vko, 10 näyttöä = investointi ja kulut -30 520 €/ensimmäinen vuosi, tuotto +45 266 €/vuosi = takaisinmaksuprosentti (ROI) 48,3 %

Esimerkki 2: 10 näyttöä, mainoksia saadaan myytyä 5 kpl per viikko yhteensä 16 viikkona vuodesta (esim. mainosmyyntiä tehdään vain kesäisin) = investointi ja kulut -29 260€/ensimmäinen vuosi, tuotto +69 640 €/vuosi = ROI 138 %

Eli melko vähällä (mainos)myyntityöllä saa omansa pois ja äkkiä, jonka jälkeen digital signagen kannattavuus on hyvällä tolalla ja näytöt tuottavatkin pelkkää plussaa.

Tykkäätkö tästä artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkedinissä
Lähetä sähköpostilla