Äänimaisema luo brändin ja tuo kilpailuetua


Äänimaisemoinnilla tarkoitetaan musiikin ja muun ääniympäristön sovittamista tilaan tietyn tunnelman, mielentilan ja vaikutuksen saavuttamiseksi. Äänimaisema voi sisältää taustamusiikkia, luontoääniä, ilmoituksia, mainoksia tai muita äänielementtejä, jotka yhdessä muodostavat halutun äänimaiseman. Äänimaisemointi voi olla yksinkertaista, kuten rauhallisen musiikin soittaminen kahvilassa, tai monitahoisempaa, kuten äänisuihkujen ja tilaäänten hyödyntämistä tilan jakamiseksi ja yksityisyyden parantamiseksi.

Tavoitteet voivat vaihdella, mutta yleisesti ottaen äänimaisemalla pyritään parantamaan asiakaskokemusta, luomaan tiettyä mielialaa tai tehostamaan myyntiä. Hyvin toteutettu äänimaisemointi lisää viihtyisyyttä, vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen ja edesauttaa positiivisen brändimielikuvan syntymistä. On tutkittu, että inspiroivassa äänimaailmassa asiakkaat ostavat 10% suuremmalla todennäköisyydellä. Samanaikaisesti äänillä luodaan kokemus, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan mielikuviin yrityksestä.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle, miten sinun yrityksesi hyötyy äänimaisemoinnista. 

Taustamusiikki luo mielikuvia

Taustamusiikki on yleinen ilmentymä äänimaisemoinnista. Taustamusiikki on musiikkia, jonka ei ole tarkoitus viedä liiemmin kuuntelijan huomiota, mutta joka kuitenkin on valittu sopivaksi tiettyyn tilaan ja tilanteeseen. 

Taustamusiikki rakentaa tehokkaasti mielikuvia. Esimerkiksi pienessä ja tunnelmallisessa kahvilassa rauhallisella taustamusiikilla voidaan haluta luoda kotoisia sekä rauhoittavia mielikuvia kyseisestä kahvilasta. Mielikuvat rakentuvat tietoisesti sekä tiedostamattomasti – kahvilassa vierailevat asiakkaat eivät välttämättä itse kiinnitä suurta huomiota taustamusiikkiin, mutta lähdön hetkellä heillä on kokonaisuudessaan seesteinen olo vierailusta ja yleisestä tunnelmasta, mikä saa heidät palaamaan samaan paikkaan uudestaan. 

Avoimessa toimistoympäristössä oikeanlainen taustamusiikki luo miellyttävän työympäristön vähentäen stressiä ja parantaen yleistä ilmapiiriä. Tutkimusten mukaan tietynlainen musiikki, erityisesti instrumentaalinen tai klassinen, voi auttaa työntekijöitä keskittymään. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä työtehtävissä, jotka vaativat tarkkaavaisuutta ja syvää keskittymistä. Taustamusiikilla voidaan myös peittää epämiellyttäviä ääniä tai häiriötekijöitä työympäristössä, kuten koputtelua tai toimistokohinaa, mikä voi parantaa työskentelymukavuutta.

Taustamusiikkia valittaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei musiikin soittaminen häiritse työtehtäviä tai asiakaspalvelua. On tärkeää valita äänimaisema, joka tukea positiivisia tunteita ja sopii valittuun ympäristöön, välttäen liian äänekästä tai häiritsevää musiikkia.

Musiikki ja äänet ylipäätään ovat tehokkaita muistijäljen jättäjiä. Äänimaisemointi on osa kokonaisvaltaista kokemusta, joka pysyy asiakkaasi mielessä pitkään. Miellyttävässä tilassa tunnelma pysyy positiivisena ja tilassa halutaan viipyä pidempään, mikä saa myös asiakkaan odotusajankin tuntumaan lyhyemmältä.

Äänet luovat brändiä

Vahva ja muista erottuva brändi luo selkeää kilpailuetua alasi muihin toimijoihin nähden. Brändiä kuvaa kaikki se, mitä yritys tekee ja millaisena se näyttäytyy. Yrityksen äänimaisema on visuaalisen brändi-ilmeen ohella yksi merkittävimmistä muistijäljen jättäjistä, joilla voidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi yritys koetaan.

Äänimaisemaa valittaessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaisena toimijana yritys haluaa asiakkailleen näyttäytyä. Musiikin ja muiden äänten tulee olla linjassa yrityksen brändiohjeistuksen kanssa. Onko yrityksen brändi esimerkiksi nuorekas ja dynaaminen tai vakaa ja luottamusta herättävä Esimerkiksi nuorten suosimalla kuntosalilla tarvitaan äänimaisema, joka tempaa mukaansa, kun taas tunnelmallisessa cocktail-ravintolassa voi toimia paremmin seesteistä ilmapiiriä luovat äänet.

Lisäksi erilaisilla tiloilla on erilaisia tarpeita. Brändin lisäksi äänimaiseman tulisi ilmentää tilan käyttötarkoitusta. Esimerkiksi vastaanotto- ja myymälätiloissa äänimaisema voi olla dynaamisempi, kun taas työtiloissa se voi olla rauhallisempi ja keskittymistä edistävä.

Brändin ja äänimaiseman yhdistäminen on taiteen ja tieteen välinen tasapaino, jossa yrityksen identiteetti ja asiakaskokemus kohtaavat. Hyvin toteutettu äänimaisema tukee brändiä ja luo positiivisen ja yhtenäisen vaikutelman yrityksestä.

Personoituja ääniä ja yksityisyyden suojaa

Äänimaisemointi ei rajoitu pelkästään taustamusiikkiin, vaan sen avulla tilaan voidaan luoda mitä tahansa äänimaisemaa – esimerkiksi meren ääniä kalaravintolaan tai sateen ropinaa hierontaliikkeeseen. Äänet rikkovat hiljaisuuden ja rauhoittavat tilan. Erilaisilla äänisuihkuilla ja kohdistetuilla kaiuttimilla voit luoda erilaisia tunnelmia myös eri toimitilojen eri osiin ilman, että äänet sekoittuvat keskenään.

Äänisuihkulla tarkoitetaan kohdistettua äänimaailmaa, jolloin halutut äänet tai musiikki saadaan kohdistettua kaiuttimien avulla tarkasti tietylle alueelle. Äänisuihku on erinomainen tapa jakaa tilaa, sillä sen avulla äänet eivät kuulu sellaisissa osissa, joissa niitä ei tarvita. Samalla ne suojaavat yksityisyyttä. Esimerkiksi lääkäriaseman vastaanottotiloissa kaiuttimilla voilla heikentää yksityisten keskustelujen kuulumista aulatilaan. Kohdistetulla äänentoistolla voidaan estää keskustelujen kuuluminen ulkopuolisten korviin ja peittää kahdenkeskinen puhe muilla äänillä, ilman että keskustelu häiriintyy.

Helpoutta äänimaiseman hallitsemiseen

FirstView Music -palvelulla pystyt valitsemaan tilaasi lisenssivapaata taustamusiikkia, eli sen soittamiseen ei tarvitse maksaa erillisiä tekijänoikeusjärjestöjen teostomaksuja. Palvelun avulla pystyt hallitsemaan tilassa soitettavia musiikkilistoja etänä jokaiseen toimipisteeseen. 

Taustamusiikin lisäksi voit ajastaa kuulutuksia ja muita ilmoituksia tai pyörittää kampanjoita tukevia äänimainoksia esimerkiksi myymälätiloissa. Helppous syntyy siitä, että koko äänimaiseman hallinnointi hoituu yhdessä palvelussa.

Asiantuntijamme auttavat sinua mieluusti luomaan yrityksesi tarpeisiin sopivan äänimaiseman.

Tykkäätkö tästä artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkedinissä
Lähetä sähköpostilla