Kiinteistön digitaalinen viestintä vahvistaa kävijäkokemusta

Kiinteistöt digitalisoituvat – myös viestintä kiinteistön sisällä on tänä päivänä parhaimmillaan digitaalista. Digitaalisuus on arkipäivää asiakkaiden opastuksessa, tiedotuksessa ja yritysten mainonnassa. Viestinnän digitalisointi voi myös olla ensimmäinen askel kohti älykästä kiinteistöä, jonka automatisoidut toiminnot palvelevat asiakkaita ennakoiden tarpeita, ja kehittyen keräämänsä datan pohjalta.

Esimerkiksi liikekeskuksissa, taloyhtiöissä ja toimistorakennuksissa etäpäivitettävät infonäytöt mahdollistavat nopean tiedottamisen ja brändin rakentamisen yhtenäisen visuaalisen ilmeen avulla. Ne tarjoavat lisäksi liikekiinteistön toimijoille tavan tehostaa myyntiä ja parantaa kävijöiden kokemuksia.

Mitä on digitaalinen viestintä kiinteistöissä?

Kiinteistön digitaalinen viestintä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi digitaalisia infonäyttöjä, joilla voi opastaa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista, ohjata kävijävirtaa, ja markkinoida kumppaneiden palveluita. Perinteisiin staattisiin näyttöihin voi yhdistää myös vuorovaikutteisia kosketusnäyttöjä, joiden avulla kävijät voivat hakea lisätietoa, selata opastekarttoja tai vaikka rekisteröityä tapahtumaan. Digitaalisuus mahdollistaa älykkään viestinnän, jossa tiedotteita voidaan kohdistaa kävijän reitin eri vaiheisin, ja esimerkiksi toivottavaa lähestyvä kävijä tervetulleeksi. Näkyvän viestinnän lisäksi tiloihin voidaan tuoda sopivaa äänimaisemointia, opastavia äänisuihkuja sekä automaatioita, jotka luovat kävijöille personoiduilta tuntuvia kokemuksia.

Viestinnässä voidaan hyödyntää niin tekstiä, ääntä, liikkuvaa kuvaa kuin interaktiivista sisältöäkin. Opasteisiin voidaan tuoda havainnollistavia animaatioita, jotka herättävät huomion, ja kävijöitä voidaan aktivoida osallistavan viestinnän avulla kosketusnäytöillä ja QR-koodeilla. Digitaalisen viestinnän eri mahdollisuuksien myötä myös kiinteistön saavutettavuutta voidaan parantaa tarjoamalla opasteessa sekä ääntä, symboleita että tekstiä.

Arabiakeskus kosketusnäyttö

 

Digitaalisilla ratkaisuilla haluttiin tuoda joustavuutta ja monipuolisuutta kiinteistön viestintään ja opastamiseen. Liikkuva kuva mahdollistaa mielenkiintoisemman ja runsaamman mainonnan keinot kuin perinteinen printtimainonta, kertoo Jenni Nivalainen, joka vastaa Arabia 135 -korttelin vuokrauksesta, asiakkuuksista, ylläpidosta ja tulevaisuuden kehityksestä. Lue lisää toteutuksesta.

Liikekiinteistöjen ja tapahtumatilojen lisäksi myös taloyhtiöt hyötyvät viestinnän digitalisoinnista. Erilaisissa kiinteistöissä digitaalisuus helpottaa useita kiinteistöhuollon prosesseja, tiedottamista, opastamista, ja lisäksi se toimii markkinointiviestinnän välineenä. Infonäyttöjen etäpäivitettävyys mahdollistaa sen, ettei taloyhtiöiden tiedotteiden päivittäminen vaadi käyntiä paikan päällä, vaan oikea viesti voidaan kohdistaa haluttujen taloyhtiöiden rappunäyttöihin suoraan kiinteistönhallintajärjestelmästä. Keskitetyn viestinnän avulla kokonaisiin kiinteistöihin voidaan myös luoda yhtenäisiä tunnelmia ja visuaalisia ilmeitä, joiden päivittäminen käy kädenkäänteessä.

Mitä tarkoittaa kävijäkokemus ja miten sitä voi kehittää digitaalisen viestinnän keinoin?

Kävijäkokemus tarkoittaa sitä, millaiseksi kiinteistössä asiointi koetaan. Positiivinen kävijäkokemus kertoo siitä, että vierailija on löytänyt helposti etsimänsä, hänen vierailunsa kiinteistössä on herättänyt positiivisia tunteita – ja mikä tärkeintä, hän asioi samassa paikassa mielellään uudelleen.

Kiinteistöissä, kuten kauppakeskuksissa, tapahtumapaikoissa, co-working tiloissa tai hotelleissa vieraileville yksi tärkeimmistä seikoista on asioinnin tehokkuus ja helppous. Tätä edistävät digitaalisten opasteiden selkeät sisällöt ja opasteiden huolellinen sijoittelu kävijän polun eri vaiheisiin. Esimerkiksi kokousopasteilla ja etäpäivitettävillä ovenpielinäytöillä voidaan kokousvieraille ja asiakkaille viestiä reaaliaikaisesti kokoustilojen sijainnista ja käytettävyydestä. Opasteiden avulla kävijä löytää helposti etsimänsä tilan, näkee selkeästi, milloin tila on käytettävissä ja opasteet kertovat, voiko tilan esimerkiksi varata käyttöönsä. Huoneen sisällä voidaan vielä opastaa kokoustekniikan käytössä, jotta esitysmateriaalit saadaan nopeasti näkyviin ja mahdollinen yhteys etäosallistujiin onnistuu sujuvasti.

Toinen tärkeä osa kävijäkokemusta on tunnelma. Kun vieraat suuntaavat tehokkaan palaverin jälkeen infonäyttöjen opastamana kiinteistössä sijaitsevaan ravintolaan, rauhallinen taustamusiikki yleisissä tiloissa auttaa irrottautumaan ja rentoutumaan. Digitaalisuus auttaa brändin visuaalisen ilmeen ja äänensävyn ylläpitämisessä, ja luo oikeanlaista tunnelmaa polun kaikissa vaiheissa.

Hyvän kävijäkokemuksen luominen vaatii asiakkaiden tarpeiden ja heidän reittiensä tunnistamista. Kävijän polulta on oleellista tunnistaa niitä kohtaamispisteitä, joissa asiakkaalle voidaan tarjota tärkeää tietoa, inspiraatiota tai ideoita. Kun näissä pisteissä asiakkaalle viestitään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, rakennetaan asiakaskokemusta, joka saa kävijän palaamaan. Digitaalisen viestinnän keinoin Arabia135- kortteliin luotiin yhtenäinen selkeä ilme ja mahdollistettiin keskuksen yrityksille helppo tapa parantaa näkyvyyttään koko kiinteistössä. Asiakkaat löytävät nyt etsimänsä tehokkaasti ja tunnistavat keskuksen brändin entistä selkeämmin.

https://youtu.be/OasrihwnFcc
Finlaysonin Arabian myymälänpäälikkö Milka Varmola kertoo, että aiemmin viestit ja mainokset hukkuivat ständimassaan ja julisteet tekivät sisääntulosta epäammattimaisen näköisen. Digitaalisilla mainosnäytöillä näkyvyys on nyt paljon isompi kuin paperisilla julisteilla. 

Kävijäkokemuksen rakentaminen lähtee aina omien asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tuntemisesta. Parhaimmillaan asiointia voidaan muokata kiireettömäksi kokemukseksi hyvien digitaalisten opasteiden avulla. Tutkimusten mukaan hyvät opasteet lisäävät varmuutta asiointiin myös hektisessä, ennalta tuntemattomassa rakennuksessa. Suurissa tiloissa, esimerkiksi terminaaleissa, joissa usein joudutaan liikkumaan nopeasti paikasta toiseen, on saavutettu hyviä kävijäkokemuksia suunnittelemalla digitaalista viestintää asiakaslähtöisesti.

Digitaalinen viestintä mahdollistaa useat arkea helpottavat automaatiot

Prosessien automatisointi digitaalisten näyttöjen avulla helpottaa henkilöstöresurssien tehokasta hyödyntämistä ja jakamista. Työaikaa vapautuu muuhun tärkeään tekemiseen, samaan aikaan kun kävijäkokemus on parempi ja asiointi sujuvampaa. Esimerkiksi vierailijan saapuessa kokoushotelliin tai tapahtumaan, ilmoittautuminen voidaan automatisoida, ja kävijäpolulle sijoitettujen opasteiden avulla vieras ohjataan rekisteröitymisestä aina oikeaan tilaan asti. Kohdennetun digitaalisen sisällön avulla, asiakasta voi opastaa löytämään eri palveluita tai ohjata tiettyjen aktiviteettien pariin.

Automaatiot ohjaavat asiakasta älykkäästi eteenpäin, vapauttaen henkilöstön aikaa rutiinitehtävistä muihin, monimutkaisempiin palvelutehtäviin. Esimerkiksi hotelleissa henkilökunta voi käyttää enemmän aikaa asiakkaiden henkilökohtaiseen neuvotaan ja heidän yksilöllisten pulmiensa ratkaisemiseen, kun sisäänkirjautuminen hoituu virtuaalisen respan avulla. Heymo1 by Sokos Hotels hotellissa on panostettu paljon automatisoituihin ja digitaalisiin ratkaisuihin, jolloin henkilökunnan aikaa vapautuu vierailijoiden palvelemiseen, kertoo Jukka Kaartinen Sokos Hotelsilta. Hotellin aulaan on sijoitettu viisi virtuaalirespaa, jotka kosketusnäyttöjen, äänisuihkujen ja ohjaavan sisällön avulla opastavat vierasta eteenpäin. Voit lukea koko jutun täältä.

Älykäs kiinteistö on digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen ekosysteemi

Älykkäässä kiinteistössä yhdistyvät tyypillisesti useat erilaiset digitaaliset ratkaisut, jotka toimivat yhdessä. Ne muodostavat eräänlaisen digitaalisen ekosysteemin, jossa eri osat toimivat itsenäisesti, mutta yhteydessä toisiinsa.

Älykäs kiinteistö voi tarkastella esimerkiksi saniteettitilojen käyttöä ja toimintaa, ja tilata huollon sitä vaativalle laitteelle automaattisesti. Älykiinteistöön voi kuulua myös laitteita, jotka havaitsevat mahdollisen tulipalon tai vesivahingon uhan jo varhaisessa vaiheessa. Hätätilanteessa hälytysjärjestelmästä voidaan tuoda tietoa suoraan infonäytöille, jolloin hätätilanteen sattuessa näytöillä näytetään esimerkiksi poistumisohjeet tai opastetaan yhteiselle kokoontumispaikalle. Toisaalta älykäs kiinteistö voi kerätä dataa kävijöiden liikkeistä ja tunnistaa pullonkauloja tai paikkoja, joihin on vaikea löytää. Raporttien pohjalta kävijäkokemusta voidaan kehittää esimerkiksi parantamalla opasteita tai sijoittamalla toimintoja tehokkaammin ruuhkautumisen vähentämiseksi.

Kiinteistössä, jossa hyödynnetään kiinteistöanalytiikkaa ja digitaalista viestintää, saadaan kerättyä dataa tuotua myös näkyville. Infonäytöillä voidaan näyttää esimerkiksi edellisen kuukauden energiankulutus ja oman aurinkovoimalan tuotanto, tai muutoksia veden kulutuksessa. Tämä voi tukea kiinteistön ympäristöystävällisyyttä, vahvistaa brändin vastuullisuutta, sekä toimia osana organisaation vastuullisuusviestintää.

Kiinteistön digitaalista viestintää on hyvä lähteä pohtimaan omien asiakkaiden näkökulmasta ja sen pohjalta, millaisia tavoitteita ja tarpeita asiakkailla on kiinteistössä asioidessaan. Pohdinnassa ja suunnittelussa voi olla avuksi kokenut digitaalisen viestinnän kumppani. Ota yhteyttä tiimimme, jutellaan siitä, millaista sinun kiinteistösi digitaalinen viestintä olisi!

Tykkäätkö tästä artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkedinissä
Lähetä sähköpostilla