Digitaalisen viestinnän trendit – uusia teknologioita, parempaa palvelua ja ympäristöystävällisempiä laitteita

Miltä näyttää digitaalisen näyttöviestinnän tulevaisuus? Näyttöviestintä kehittyy entistä kestävämmäksi, interaktiivisemmaksi ja elämyksellisemmäksi. Globaalit trendit ohjaavat niin laitevalmistajia kuin palveluntarjoajiakin kohti modernimpia ratkaisuja. Tässä artikkelissa käymme läpi mielestämme tärkeimmät tärpit.

Entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä laitteita

Digitaalisessa viestinnässä tasapainoillaan edistyksellisen teknologian ja ympäristöystävällisyyden välillä. Laitteiden energiatehokkuus onneksi paranee jatkuvasti, ja kierrätysmateriaaleja otetaan käyttöön yhä enemmän. Suuret laitevalmistajat siirtyvät kierrätysmateriaaleihin niin pakkauksissa kuin pikkuhiljaa itse tuotteissakin. Hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen pienentäminen tuotannossa ja laitteiden käytössä nähdään yhä vahvempana kilpailuetuna, ja ympäristöystävällisyyteen panostetaan vauhdilla.

Laitevalmistajien kestävään tuotekehitykseen vaikuttavat lähitulevaisuudessa myös elektroniikan aiheuttaman ympäristökuorman kiristyvä sääntely. Esimerkiksi EU:n ekosuunnitteludirektiivi edellyttää laitteilta aiempaa parempaa energiatehokkuutta, ja suunnitteilla on lisäksi säätelyä, joka velvoittaa valmistajia mahdollistamaan laitteiden korjaamisen.

Ympäristönäkökulma näkyy yhä enemmän myös markkinoilla ja kysynnässä. Kestäviä ratkaisuja etsitään ja kaivataan jatkuvasti enemmän. Esimerkiksi kiinteistöt tarkastelevat omia energiankäytön tavoitteitaan ja haluavat digitaalisen viestinnän, opastuksen ja seurannan keinoin tehostaa omaa suoriutumistaan. Energiatehokkuus on myös meille tärkeää, ja olemme huomioineet tämän esimerkiksi näyttöjen automaattisissa virransäästöasetuksissa. MediaCloud-sisällönhallintatyökalun avulla voit etänä säätää näytöt nukkumaan silloin, kun toimistolla tai liikkeessä ei ole työntekijöitä tai asiakkaita.

Katso ohjeet virransäästöasetusten lisäämiseen.

Uutta teknologiaa neuvottelutiloihin

Hybridityön yleistyessä ja tullessa osaksi arkipäivää yhä useammissa organisaatioissa, kokoustilojen teknologialle asetetaan entistä suurempia odotuksia. Tekniikan odotetaan palvelevan käyttäjiä, ja helpottavan työntekoa – ei päin vastoin. Digitaaliset näytöt kehittyvät koko ajan paremmiksi ja tarkemmiksi, ja älykkäät pilvipohjaiset työkalut mahdollistavat aiempaa joustavamman työskentelyn. On tärkeää löytää toimivat työkalut ja palvelut tiimeille, joista osa osallistuu palaveriin neukkarissa ja osa etänä.

Neukkareissa näytöiltä vaaditaan yhä enemmän, ja kokouskäytössä tullaan tulevaisuudessa näkemään suuria 4K- ja jopa 8K-näyttöjä, jotka mahdollistavat monimutkaisempien asioiden esittämisen selkeästi, sekä esimerkiksi parempaa värien toistoa vaativan työskentelyn. Myös erilaisten projektorien käyttö yleistyy kiinteiden kalusteiden sijasta. Liikuteltavat kalusteet tuovat tiloihin joustavuutta ja mahdollistavat tilojen monipuolisemman hyödyntämisen.

Lue lisää blogista Älykaluste tuo joustavuutta esitystekniikkaan, tilojen käyttöön ja viestintään.

Tunnelmien ja elämysten rakentaminen

Siinä missä aiemmin LED-näyttöjä on käytetty lähinnä kuvan ja tekstin esittämiseen, isot näyttöpinnat tarjoavat nyt tunnelmaa ja valoa, ja niitä hyödynnetään jopa sisustuselementteinä. Tällöin LED-pinnat toimivat joustavana osana sisustusta esimerkiksi tapahtumatiloissa, joissa tunnelmaa on pystyttävä muuttamaan päivästä, jopa kellonajasta toiseen. Esimerkiksi hotellit, ravintolat ja liikekiinteistöt ovat yhä kiinnostuneempia laajojen näyttöpintojen valjastamisesta tunnelmien luomiseen.

Uudet teknologiat mahdollistavat myös yhä kokonaisvaltaisempien elämysten luomisen yhdistämällä näyttöpintoja, valoja, äänimaisemointia, tai jopa tuoksuja. Tällaisella moniin aisteihin vaikuttavalla viestinnällä luodaan vahvoja kokemuksia ja elämyksiä.

LED-näyttö ISE-messuilla

Keskitetty palvelumalli

Etähallinta on ollut arkipäivää näyttöviestinnässä jo useita vuosia. Näyttöjen hallinta reaaliajassa on itseisarvo ja samaa ratkaisua tulevaisuudessa hyödyntää myös muussa digitaalisessa viestinnässä.

Kokonaisvaltaista viestintää rakennettaessa, eri laitteet voidaan entistä tehokkaammin integroida keskitetysti yhteen pilvipalveluun, joka yhdistää esimerkiksi infonäytöt ja sisällönhallinnan työkalut, analytiikan ja datan, äänentoiston ja äänimaisemoinnin, neuvottelutilojen teknologian sekä laitteiston ylläpidon. Kun tähän yhtälöön lisätään palvelumalli kokonaisuuden ylläpitoon, saadaan keskitetty ja helposti hallittavissa oleva paketti. Asiakas saa yhdeltä palveluntarjoajalta kokonaisvaltaisen palvelun, jossa on mukana koko viestinnän skaala.

Käyttäjä keskiössä – vuorovaikutteisuus ja personointi

Käyttäjäkokemus on ehdottomasti tulevaisuudessa infonäyttöviestinnän keskiössä. Käyttäjiä halutaan palvella yhä paremmin, ennakoiden tarpeita ja luoden elämyksiä. Teknologia mahdollistaa aiempaa paremmin vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa, kun äänisuihkut ja kosketusnäytöt reagoivat käyttäjän toimiin, sijaintiin ja valintoihin.

Myös sisällöissä nähdään muutos pikkuhiljaa yhä personoidummiksi – käyttäjän valintojen ja toimien perusteella esitetään juuri hänelle suunnattuja sisältöjä. Käyttäjä voi ohjata sisältöjä kosketuksella, liikkeillä tai äänellä. Tulevaisuudessa kuvaan astuu mukaan jopa hyperpersonointi, jossa tarkasti kerätyn datan pohjalta käyttäjälle voidaan näyttää äärimmäisen kuratoitua sisältöä. Kuvittele vaikkapa työpaikkasi hissi, jonka näyttö kertoo sinulle aamulla lähimpien lounasravintoloiden päivän vegaaniannokset, sillä se lukee kulkulupasi tiedoista sinun olevan kasvissyöjä.

Haluatko kuulla lisää tulevaisuuden innovaatioista ja mahdollisuuksista? Ota rohkeasti yhteyttä, niin ideoidaan yhdessä, meillä ei ole ollut tapana jarruttaa kehitystä.

Tykkäätkö tästä artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkedinissä
Lähetä sähköpostilla