Case DB Schenker

eli miten ilmoitustaulusta tuli infonäyttö

Infonäytöillä viestitään tehokkaasti koko henkilöstölle

Schenkerin Suomen terminaaleissa, varastoissa ja tien päällä työskentelee noin 1300 työntekijää, joita intranet tai sähköposti ei tavoita. Tämän takia Schenkerillä aloitettiin sisäisen viestinnän kehittäminen uudistamalla ilmoitustaulut. 

Lappuja jaoteltiin aiheittain ja intranetin tärkeimmät tiedot printattiin taululle. Lopulta todettiin, että ilmoitustaulut eivät riitä ja rinnalle otettiin käyttöön digitaaliset infonäytöt.

Infonäyttöjen hyödyt selville pilotoimalla

Infonäyttöjen toimivuus testattiin pilotoimalla infonäyttöjä aluksi neljällä paikkakunnalla.

Alkuun infonäytöt otettiin käyttöön vain terminaalityöntekijöille ja pian pääkonttorin toimihenkilöiltä alkoi myös kuulua toiveita, että hekin haluaisivat infonäyttöjä. Se, että muualla työntekijät saivat parempaa sisältöä selvästi kaihersi. Viiden vuoden kokeilun jälkeen laajennettiin roimasti ja tuplattiin infonäyttöjen määrä. Pääkonttorillekin saatiin infonäytöt, kun terminaalitilat Vantaalla uusittiin vuonna 2015 ja infonäyttöjen toimittaja kilpailutettiin.

Uusin yhteinen projekti on ollut Liedon logistiikkakeskuksen infonäytöt. Liedossa infonäytöt ovat tärkeä osa nykyaikaisen terminaalin toimintaa, koska näytöille saadaan helposti päivitettyä kuljetusten tiedot ilman, että kenenkään pitää kivuta katonrajaan.

”Infonäytöillä tuodaan tehokas viestintä myös niille, joilla ei ole pääsyä yrityksen intraan. Infonäyttöjä hallinoidaan sekä etänä valtakunnallisella tasolla että paikallisesti terminaali- ja varastopäälliköiden toimesta”

PASI RIPATTI
HEAD OF COMMUNICATIONS, SCHENKER OY

Kumppanivalinnassa painoi suomalaisuus

Kilpailutuksessa palvelun toimittajaksi valittiin FirstView. Kumppania valittaessa painotettiin etenkin luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja tuotekehitystä.

Aiemman toimittajan kanssa ei oltu saatu keskusteluyhteyttä eikä näyttöihin ollut läpinäkyvyyttä. Infonäytöt saattoivat olla pimeänä tai sisällöt päivittämättä ilman, että kukaan tiesi. Siksi haluttiin kumppani, jonka kanssa asioista voi puhua.

”Suomalaisuus painoi paljon. Suomalaista kehitystyötä ja suomalaista palvelua Suomessa” kertoo Pasi Ripatti, Head Of Communication. Infonäyttöjen kohdalla palvelun kotimaisuus mahdollistaa nopean toiminnan sekä kehitystyössä että ongelmatilanteiden ratkomisessa.

Yhdessä eteenpäin jatkuvasti kehittäen

Nykyään Schenkerin terminaaleissa ja varastoissa vanhat ilmoitustaulut kuuluvat menneisyyteen. Enää ei tuhlata paperia tai aikaa, vaan viestintä on osittain automatisoitu. Esimerkiksi verkkosivuilta saadaan poimittua kaikille tarkoitetut tiedotteet infonäytöille RSS-syötteen avulla. Tiivis yhteistyö FirstView:n kanssa jatkuu edelleen. Schenker on aktiivisesti ehdottanut kehitysideoita, joihin FirstView on vastannut.

Kehitystyö myös näkyy: ”FirstView:llä on aktiivista järjestelmän kehitystä ja näkee eteenpäinmenon meininkiä”, kehuu Schenkerin Head of Communications Pasi Ripatti.

Käytetäänkö teillä vielä ilmoitustaulua?

Jos haluat tuoda viestintäsi nykyaikaan, ota yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä yrityksellesi sopivin infonäyttöratkaisu.

Lue lisää