Digitaalinen viestintä ja infonäytöt teollisen tuotannon työympäristöissä

Teollisessa tuotannossa töitä tehdään suurissa toimitiloissa eikä jokaisella työntekijällä ole jatkuvaa pääsyä vaikkapa yhteiseen intraan. Tuotannon tehtävissä ei voi vilkuilla puhelinta, vaan keskittyminen on käsillä olevassa työtehtävässä ja usein myös käytettävässä laitteessa.

Näissä työympäristöissä on kuitenkin tärkeää, ja jopa välttämätöntä, viestiä tiimeille ja työntekijöille reaaliaikaisesti. Infonäytöillä toteutettu ja huolella suunniteltu digitaalinen viestintä on tehokas keino viestiä kohdennetusti ja reaaliaikaisesti niille työntekijöille, jotka eivät istu toimistossa.

Millaisissa tilanteissa teollisuuden työpaikoilla kannattaa hyödyntää infonäyttöviestintää ja miten tehokas viestintä voi parantaa työn tuottavuutta? Näihin kysymyksiin vastaamme tässä tekstissä.

Infonäyttöviestintä parantaa turvallisuutta ja tehostaa viestintää tehdasympäristössä

Tuotantoympäristössä, kuten tehtaissa työntekijöillä ei ole useinkaan jatkuvaa pääsyä intraan tai muihin työyhteisön viestintäkanaviin. Kuitenkin monissa tilanteissa nopea ja tehokas viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Työntekijöille pitää pystyä jakamaan työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja vaaratilanteissa nopea ja tehokas viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Näkyville paikoille ja kulkureiteille sijoitellut infonäytöt vastaavat tähän tarpeeseen.

Infonäytöille voidaan tuoda tärkeät tiedotteet, muistuttaa turvallisista toimintatavoista, opastaa tuotannon eri laitteiden käytössä ja jakaa tietoa työtapaturmista erilaisilla laskureilla. Erityisesti uusien toimintatapojen tai uuden laitteiston ohjeiden sisäistäminen ja muistaminen vaatii toistoa. Myös sellaisten laitteiden kohdalla, jotka eivät ole päivittäisen työn keskiössä, ohjeet on hyvä järjestää digitaalisen viestinnän avulla helposti saataville. Työntekijöiden ohjeistuksessa voidaan hyödyntää myös interaktiivisia infonäyttöjä, jolloin henkilöstö voi itse selata ja perehtyä aiheisiin tarkemmin.

Mahdollisissa vaaratilanteissa tieto onnettomuudesta tai sen uhasta saadaan digitaalisten infonäyttöjen avulla välitettyä reaaliajassa joka puolelle tuotantolaitosta. Jos tilanne edellyttää poistumista tai muita turvatoimia kunkin tiimin tai työtilan omat ohjeistukset pystytään kohdentamaan tarkasti.

Digitaalinen viestintä voi tuotantolaitoksissa tehostaa myös vuoronvaihtoa. Visuaalisesti ja selkeästi esitetty työtehtävien tilanne ja tiedotteet säästävät huomattavasti aikaa, selvittelyä ja tyhjäkäyntiä, kun vuoroon saapuvat työntekijät saavat yhdellä silmäyksellä kattavan kuvan tilanteesta, josta työt aloitetaan.

Infonäytöt terminaalissa

Lue koko juttu, miten Schenker hyödyntää infonäyttöjä terminaaleissa.

Tuotannon ohjaus ja työn tehostaminen digitaalisen viestinnän avulla

Hyvin suunnitellun digitaalisen viestinnän avulla voidaan myös tehostaa työtä ja parantaa tuottavuutta. Infonäyttöjen avulla eri tiimeille tai osastoille voidaan viestiä tärkeistä aikatauluista, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta tehokkaasti, reaaliaikaisesti ja selkeästi.

Edistynyt infonäyttöteknologia mahdollistaa laajasti erilaisia integraatioita, joita voidaan hyödyntää työn, tuotannon ja toiminnan ohjaamiseen tuotantolaitoksissa. Esimerkiksi integroimalla PowerBi:n infonäyttöihin, voidaan reaaliaikaisesti viestiä yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta ja näin pitää myös työntekijät ajantasalla.

Tuotantoluvut ja muut tärkeät työn edistymisestä tai tavoitteista kertovat indikaattorit voidaan intergraatioiden avulla tuoda infonäytöille niin, että tieto päivittyy automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Tämän ansiosta tuotantotiloissa pysytään ajantasalla tuotantoaikataulujen muutoksista sekä työtilausten ja varaston reaaliaikaisesta tilanteesta.

Lisäksi tärkeän datan visuaalinen esitystapa voidaan suunnitella niin, että luvut on helppo ottaa haltuun nopealla silmäyksellä, vaikka työntekijä käyttäisi suojalaseja, tai työskentelisi hieman kauempana infonäytöistä.

Tehokas viestintä sitouttaa teollisuuden henkilöstöä ja parantaa työssä viihtymistä

Hyvin ja huolella suunniteltu, ja tarkoituksenmukaisin työvälinein toteutettu digitaalinen viestintä kohottaa tehokkaasti yhteishenkeä. Infonäytöillä voidaan myös viestiä työhyvinvointiin liittyvistä asioista ja kannustaa henkilöstöä huolehtimaan niin fyysisestä, sosiaalisesta kuin psyykkisestä hyvinvoinnistaan.

Tehokas ja avoin tiedon jakaminen tiimeille auttaa henkilöstöä sitoutumaan tehokkaammin työtehtäviinsä, tiiminsä tavoitteisiin ja koko työyhteisöön. Kun henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus nähdä oman tiimin tavoitteiden tilanne ja saada tietoa koko yrityksen toiminnasta, tuntuu työ merkityksellisemmältä ja tavoitteet yhteisiltä päämääriltä. Toisten tiimien tavoitteiden seuraaminen puolestaan voi kannustaa hyvähenkiseen kilpailuun työyhteisön sisällä!

Teollisen tuotannon työpaikoilla työpäivät voivat olla myös yksinäisiä, jos töitä tehdään omalla työpisteellä kuulosuojaimet päässä ja omaan tehtävään uppoutuneena. Tällöin hyvin sijoitellut infonäytöt voivat olla merkittävä keino viestiä työntekijöille ja tiimeille työnantajan arvostuksesta ja yhteisön tuesta työssä.

Jopa yksinkertaisten kannustavien viestien välittäminen infonäyttöjen kautta parantaa tutkitusti henkilöstön viihtymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työpaikalla. Kiitos hyvin tehdystä työstä tai työntekijän syntymäpäivän huomioiminen voi jo nostaa mielialaa kummasti.

Myös vapaa-ajan aktiviteeteista ja työhyvinvoinnista on hyvä viestiä proaktiivisesti. Infonäytöt ovat tehokas tapa vaikkapa muistuttaa yrityksen yhteisistä padel-vuoroista ja niiden varausohjeista, kannustaa syömään ravitseva lounas tai äänestämään seuraavan virkityspäivän ohjelmasta.

Miten digitaalinen viestintä voi tehostaa tuotantoa teidän yrityksessä? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Tykkäätkö tästä artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkedinissä
Lähetä sähköpostilla